Nijverheid

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Het belangrijkste kenmerk is dat de opleiding sterk praktijkgericht is. Door kennismaking met verschillende beroepenvelden word je voorbereid om een verantwoorde keuze te maken naar de tweede graad

In het vak nijverheidstechnieken maak je kennis met mechanica en elektriciteit. In mechanica leer je vijlen, knippen, boren, plooien, zagen … Je leert meten, aftekenen en het juiste gereedschap veilig gebruiken. In elektriciteit leer je schakelaars en zekeringen monteren en demonteren op een eenvoudig klemmen-bord. Je leert schema’s begrijpen en tekenen. Je leert op een veilige wijze eenvoudige elektrische installaties herstellen
In het vak hout leer je de basisvaardigheden uit de schrijnwerkerij en meubelmakerij, zoals leren meten, schaven, zagen …

Wie kan starten in deze studierichting?

Het beroepsvoorbereidend leerjaar is steeds toegankelijk na het beëindigen van het eerste leerjaar A of B. Mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad wordt je ook toegelaten als je 14 jaar wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar.

Wat na deze studierichting?

Als je kiest voor het Beroepsvoorbereidend leerjaar, kies je er eigenlijk ook voor om vanaf de tweede graad verder te studeren in het beroepssecundair onderwijs. De logische aansluitende richtingen in de tweede graad BSO zijn Basismechanica, Elektrische installaties en Hout

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 2
Lichamelijke Opvoeding 3
Elektriciteit 2
Hout 2
Mechanica 2
Praktijk Elektriciteit 3
Praktijk Hout 3
Praktijk Machanica 3
TOTAAL 31