Kantoor, voeding, verkoop en verzorging

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Door kennismaking met het beroepenveld “kantoor en verkoop” enerzijds en met “voeding en verzorging” anderzijds  word je voorbereid om een verantwoorde keuze te maken in  de tweede graad.

In het beroepenveld “kantoor en verkoop” gaat veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons. Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven. Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’( bediende, telefonist, verkoper…).
Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel…). Je leert waarop een verkoper moet letten ( houding, voorkomen..) en je oefent verkoopsgesprekken. Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen ..), hun inrichting, openingsuren … .
Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen …. Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

In het beroepenveld “Verzorging-voeding”  maak je kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp in de bejaarden- of gehandicaptensector. De aandacht gaat zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en woonomgeving .
Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt kennis met de werking van en de zorg voor het totale lichaam (handen, voeten, haar, huid, gelaat, gebit, houding,…)
Je leert over de belangrijkste voedingsmiddelen, keukengereedschappen en – toestellen. Je leert zorgen voor de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, smaakvolle en betaalbare gerechten klaarmaken en opdienen.
Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor kledij en textiel doordat je de etikettering voor het onderhoud en de stof kent. Ook het sorteren van de was, het wassen zelf, het plooien en het strijken van de eigen kledij krijgt aandacht.

Wie kan starten in deze studierichting?

Het beroepsvoorbereidend leerjaar is steeds toegankelijk na het beëindigen van het eerste leerjaar A of B. Mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad wordt je ook toegelaten als je 14 jaar wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar.

Wat na deze studierichting?

Als je kiest voor het BVL, kies je er eigenlijk ook voor om vanaf de tweede graad verder te studeren in het beroepssecundair onderwijs.
De logische aansluitende richtingen in de tweede graad BSO zijn:
Kantoor of  Verzorging (modulair onderwijs)

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 2
Lichamelijke Opvoeding 3
Handel/Kantoor/Toegepaste Informatica/ Dactylo 6
Verzorgingstechnieken/ Huishoudkunde 1
Praktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde 3
Voeding/huishoudkunde 1
Praktische oefeningen voeding/huishoudkunde 4
TOTAAL 32