Eerste jaar, eerste graad B

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Men volgt er 32 lesuren, maar het pakket doe-activiteiten is uitgebreider. In de lesuren algemene vorming wordt meer tijd besteed aan taalontwikkeling en wiskunde. Het aanbod algemene vakken is beperkt en het lestempo is steeds aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen
Wie de praktischer gerichte B-stroom kiest, heeft vanaf de tweede een overgang naar het beroepsonderwijs op het oog.
Wie kan starten in deze studierichting?

Je kan toegelaten worden tot 1B onder volgende voorwaarden:
-je hebt een getuigschrift basisonderwijs: mits akkoord ouders die vooraf het advies van het CLB ontvingen;
-je hebt geen getuigschrift basisonderwijs, maar volgde wel het 6e leerjaar: zonder verdere voorwaarden kun je starten in 1B;
-je wordt 12 jaar voor 31 december: zonder verdere voorwaarden kun je starten in 1B..

Wat na deze studierichting?

Wat je kiest in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Je moet wel weten dat je na 1B vrij kunt kiezen tussen de beroepenvelden van het tweede leerjaar.
De meeste leerlingen zullen doorstromen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Op het einde van het jaar krijg je een attest.
Er zijn twee mogelijkheden:
A-attest: Je bent geslaagd!
– je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
– je kan starten in 1A;
C-attest: Je bent niet geslaagd!
– je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
– je kan het eerste leerjaar B overzitten.- je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
– je kan het eerste leerjaar A overzitten.

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 2
Wiskunde 4
Techniek 8
Seminarie Nederlands 1
Seminarie leren leren 1
TOTAAL 32