Eerste graad, eerste leerjaar A

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Wie instapt in de A-stroom wordt voorbereid op een technische opleiding die wordt aangeboden in het KTA-GITO Groenkouter. Daarbij worden theoretische inzichten aangevuld met praktische oefeningen. Theorie, observeren en handelen, wisselen mekaar af.
De leerlingen gaan op ontdekkingstocht door het opleidingsaanbod van onze school. In de eerste graad verwerven de leerlingen de basisvaardigheden met betrekking tot de mogelijke richtingen binnen onze school. Dat helpt hen een bewuste keuze te maken in de tweede graad.

Wie kan starten in deze studierichting?

De meeste leerlingen uit het zesde leerjaar lager onderwijs gaan naar het eerste leerjaar A. Je kunt starten in 1A als je beschikt over een getuigschrift basisonderwijs. Als je dit niet bezit maar je volgde wel het zesde leerjaar mag je starten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en akkoord van je ouders, die eerst een clb-advies ontvingen.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het jaar krijg je een attest. Er zijn drie mogelijkheden:
A-attest: Je bent geslaagd!
– je kan naar het tweede leerjaar;
– je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.

B-attest: Je bent geslaagd (met clausulering)!
– je kan naar het tweede leerjaar op voorwaarde dat je rekening houdt met de beperkingen die op je attest vermeld staan;
– je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.
– je kan het eerste leerjaar A overzitten.

C-attest: Je bent niet geslaagd!
– je kan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
– je kan het eerste leerjaar A overzitten.

 

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 4
Muzikale Opvoeding 1
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 5
Techniek 2
Seminarie Nederlands 1
Seminarie Leren leren 1
TOTAAL 32