Op dinsdag 23 mei organiseerden de leerlingen van 4 verzorging/module communicatie een activiteitennamiddag voor de kleuters van de derde kleuterklas.

De leerlingen leerden deze activiteit organiseren binnen de lessen PAV/basisvorming van de module communicatie.

Ze werkten aan een hele reeks competenties en vaardigheden die ze vanaf volgend schooljaar, onder andere tijdens de stages, meermaals zullen moeten toepassen.

Eerst en vooral werd er gebrainstormd over de keuze van de activiteit. Dit jaar werd er gekozen om een activiteit te organiseren voor kinderen.

In verschillende groepjes werkten de leerlingen de verschillende onderdelen van de activiteit uit. Tenslotte werd er een draaiboek opgesteld waarin alles in detail werd gepland en uitgeschreven.

Een paar dagen voor de echte activiteit, oefende elk groepje zijn activiteit voor de klasgenoten. Hier en daar werden nog wat dingen aangepast en bijgestuurd.

Op 23 mei was het dan zover: de uitwerking van het doorschuifspel!

In de voormiddag werd alles voorbereid: papier geknipt, verhaal en liedje ingeoefend, flessen en waterballonnen gevuld, fruit gesneden….

Onze locatie, het Rozebroekenpark, werd ingericht.

Om halftwee werden alle posities ingenomen en was het, een klein beetje zenuwachtig, wachten op de komst van de kleuters.

De zon scheen en de kindjes en kleuterjuffen kwamen blijgezind en nieuwsgierig naar het park.

De tijd vloog voorbij. Er werden fruitsatés gegeten, kronen geknutseld, met water gespeeld, gezongen en geluisterd naar het verhaal van het schaapje in de wei.

Om drie uur keerden de kleuters tevreden en al zingend terug naar de kleuterklas.

Na het opruimen, werd de namiddag nog geëvalueerd tijdens de lessen en we kunnen zeker spreken van een geslaagde activiteit. Daar zijn de foto’s zeker het bewijs van!