Ik heb een co-teacher!
Jan Raets zorgt bij deze wandeling voor de nodige rugdekking. Met een tiental leerlingen beginnen we een wandeling naar Gent, met een twaalftal leerlingen eindigen we. We komen ze gewoon tegen onderweg! We onderscheppen ze, terwijl ze schuldbewust kijkend (naar het trottoir) trachten voort te glippen naar de Kriekstraat…buiten de scherpe ogen van meneer Dhoore gerekend. Kom maar mee!
Co-teachen betekent dat je met twee leerkrachten een leeractiviteit aanpakt. Wel, Jan deed het prima en ik kon met mijn bende stevig doorstappen richting centrum. Meneer, pakken we de bus niet? Nee, jongen, je mag niet pakken, je moet betalen!
Begijnhof
Een begijn is een vrouw die in een begijnhof woont en daar menslievende zaken doet. Ze kiezen voor geen vent en hebben elk een huisje met een tuintje. Om het dorp staat een muur, je lijkt in de Middeleeuwen te wandelen. Ons begijnhof is een der mooiste van het zonnestelsel. Het is UNESCO-WERELDERFGOED. Dus op dezelfde hoogte als de Piramiden van Egypte en Stonehenge, maar mooier.
Kerkhof en knoken
De Wasstraat ziet er vuil uit, ondanks de naam. Ooit was dit speelplein een kerkhof! De Oostenrijkers verbanden alle dode lijken naar ‘buiten de stad’ en dat omwille van de stinkende resten die met vijf lagen op kerkhoven begraven waren. Later werd dit een speelplein, maar kinderen haalden te vaak grijnzende schedels omhoog. Dus: een meter aarde erover. Bij een storm in 1990 kwamen weer botten omhoog. Een leerling van mij pakte zo’n pijpenbeen op en stak het snel in zijn frak. Wat doe je nou? Dat is toch vies? Nee, zei hij, ik ga dat aan mijn moeder geven voor haar moederkensdag!
Dampoort
De stad Gent was, net als alle Middeleeuwse steden, ingepakt in een muur, een dikke, hoge muur. Elke straat die binnenkwam ging door een poort. Je kon erin overdag. De soldaten waakten, met hun spiesen en hellebaarden. De poorten zijn tegenwoordig verdwenen. Maar de namen zijn er nog: Heuvelpoort, Keizerspoort, Brugsepoort, Dampoort, Spitaalpoort, KTAGRoenkouterpoort enz.
Geboortegrond van Gent
De Machariuskerk is niet vreselijk oud, maar naast de kerk staat een oer-oer-oud gebouw. Dat is de Sint-Baafsabdij. Die is in 633 opgericht door Amandus, een Franse monnik. De Noormannen kwamen ze af en toe platbranden, maar het is de katholieke Karel V die ze de genadeslag gaf in de 16° eeuw. Hij bouwde er een kasteel om de Gentenaars braaf te houden (stouterds). Weet je wat? HIER IS GENT GEBOREN! Hier was het eerste dorp met de naam GANDA.
Kerk, stttt!
De kathedraal is een monsterlijk groot gebouw. Hier zit zelfs een kerk onder de grond. We lopen erin rond, er staan schatten. Oude boeken, weet je nog? Waarde: een miljard euro! We zoeken een skelet, en Kerim vindt het. Al die toeristen!!! Uit Japan, uit Amerika, uit Kortrijk! Later vertelt de leraar dat hier mensen begraven zijn. In de kerk. Smakelijk. Dat zijn de zogenaamde ‘rijke stinkerds’.
Omhoog in het Belfort
Meneer, waarom nemen we de lift niet?
Jamaar, wij zijn jonge gasten he, wij kunnen nog op de trap.
Jamaar, meneer, gij niet he.
We nemen de wenteltrap tot we sterretjes zien. We zien draken (koper en brons) en klokken. En er zijn veel te veel ‘tegenliggers’ op de trap, we moeten in de touwen hangen. En boven krijgen we duizelingen van de diepte: 65 m hoog en boven ons is er nog zo’n dertig meter. De grote klok weegt 6200 kilo. De leraar liet ons doodschrikken door te gebaren dat hij door het luik viel. Stouterik.
Chaplin’s
Zo duur, meneer! Die broodjes. Waarom gaan we niet naar de……(Panos? Quick? McDonalds).
Maar de koeken en de koffie doen deugd en we kunnen een beetje opwarmen. Na een half uur vertrekken we naar de Vrijdagmarkt (je mag er zelfs op dinsdag op). We zien Sint-Jacobs, en ze zien de Oliestraat, waar vroeger kanaaltjes waren vol afvalwater.
Teveel verhalen
Zoals altijd: meneer Dhoore geeft teveel informatie.
Too much information!
Meneer Dhoore