Bezoek Democratiefabriek: 30/10/2015

 

De Democratiefabriek is een gratis doe-tentoonstelling die handelt over identiteit, diversiteit en democratisch burgerschap.

Natuurlijk waren wij er met de tweede graad verzorging als de kippen bij om in te schrijven voor deze tentoonstelling.

Op de laatste namiddag voor de herfstvakantie trokken wij naar de Sint-Pietersabdij.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en jongvolwassenen

tot actieve en democratische burgers opgroeien. De Leerlingen kregen er

opdrachten die hen telkens uitdaagden hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. Zo worden ze mondige én verdraagzame burgers die diversiteit als een normale zaak beschouwen.

 

Tijdens hun bezoek aan de Democratiefabriek moesten de jongeren hun ideeën vergelijken, reageren op specifieke situaties, hun mening geven over soms onderwerpen die verband houden met identiteit en met de diversiteit in onze samenleving. Met hun routekaart doorliepen

ze per twee de veertig modules van de tentoonstelling.

Door het bedienen van de ‘machines’in de Fabriek en met behulp van een groot aantal beelden, vragen en vervormende spiegels werden de jongeren geconfronteerd met allerlei problemen in de samenleving en moesten zij een standpunt innemen en hun mening geven. Daarna kregen ze de gelegenheid om hun verschillende meningen en oordelen te bespreken, waardoor ze spontaan tot onderlinge uitwisseling kwamen. Wanneer ze terug op school waren, voerden ze de antwoorden op hun routekaart in een online-bestand in en konden ze een “certificaat” downloaden met feedback, dat een weergave vormde van hun bezoek.