De sollicitatietraining startte met uitleg omtrent een aantal concrete aandachtspunten die met solliciteren te maken hebben. Hierbij werden er tot ieders verbazing, en zelfs eerder ontsteltenis, enkele gegevens van willekeurige leerlingen opgenoemd die de hoofdverpleegkundigen hadden gevonden via Facebook. De leerlingen hadden onmiddellijk begrepen dat deze zich goed hadden voorbereid en dat het menens was deze namiddag. Verder werden ook concrete tips gegeven i.v.m. attitudes die mee de eerste indruk van een sollicitant bepalen (bvb. op tijd komen, GSM op voorhand op stil zetten, je algemeen voorkomen verzorgen).

Vervolgens werden de leerlingen willekeurig in groepjes opgedeeld, waarbij er één iemand de sollicitant was en de anderen toekeken. D.m.v. een rollenspel werd er een kort sollicitatiegesprek gevoerd, op de manier waarop dit ook in de realiteit plaatsvindt. Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die werden gesteld:

  • Wat zijn jouw positieve en jouw negatieve eigenschappen? Wat kunnen mogelijke valkuilen zijn voor jou? Leg uit en geef enkele voorbeelden.
  • Wat vind je van fixatie? Wanneer zou je  dit zelf toepassen? Moet dit geregistreerd worden? Wie moet er verwittigd worden? Zijn er volgens jou alternatieven?
  • Stel: een demente bewoner is heel onrustig als hij/zij moet gewassen worden. Zal je die toch wassen? Zal je die op zijn/haar gemak stellen? Hoe ga je daar mee om?
  • Stel: een collega is ziek. Het werk moet herverdeeld worden en jij wordt gevraagd hiervoor initiatief te nemen en voorstellen te doen. Hoe zal je dit aanpakken?
  • Wat vind je van palliatieve zorg? Wat betekent dat voor jou? Hoe sta je er tegenover?

Nadien kregen alle leerlingen van het groepje de kans om feedback te geven over hoe ze het gesprek hadden ervaren, wat ze er uit geleerd hadden, wat er goed liep en wat de aandachtspunten waren.

Tot slot werd de totale groep opnieuw samen gezet, kregen de leerlingen nog enkele algemene vragen voorgeschoteld en hadden zowel de hoofdverpleegkundigen, de leerlingen als de begeleidende leerkrachten de gelegenheid om feedback te geven over de namiddag. Leerkracht Sylvie Van Zeveren heeft een verslag gemaakt van alle tips, aandachtspunten en mogelijke vragen die gesteld kunnen worden en zal deze ook aan de leerlingen bezorgen.