Leerlingen KTA-GITO Groenkouter en personeel OCMW

Gent leren ‘verzorgen’ over grenzen heen in project

Anders(G)enten

 

Intro

Reis naar Emirdag (Turkije) – van 11 tot 17 mei

Een delegatie van 18 personen vertrekt op zondag 11 mei voor een week naar Turkije. Het project Anders(G)enten wil over grenzen heen kijken wat zorg voor ouderen en kinderen betreft. De groep mensen bestaat uit leerlingen en leerkrachten van het KTA-GITO Groenkouter en personeelsleden van het OCMW Gent, voornamelijk van het woonzorgcentrum De Liberteyt.
In het kader van de opleiding personenzorg plande het KTA-GITO Groenkouter een reis naar Turkije. Enkele leerlingen lopen stage in het OCMW-woonzorgcentrum De Liberteyt en zo kwam de school op het idee om ook de mensen uit het werkveld te betrekken in dit project. Beide diensten gingen rond de tafel zitten en met ondersteuning van de stad Gent was het project Anders(G)enten geboren.
Op 11 mei vertrekken 9 leerlingen, 2 leerkrachten en 7 medewerkers van het OCMW Gent (waaronder 4 werknemers van wzc De Liberteyt) naar Emirdag in Turkije. Op het programma staat:

·         Meewerken in een woonzorgcentrum in Emirdag

·         Kennismaking met het thuiszorgaanbod in Emirdag

·         Bezoek aan kinderdagverblijf Emirdag

·         Bezoek aan school die opleiding in verzorging aanbiedt

·         Bezoek woonzorgcentra in Istanbul

Het is niet alleen voor de leerlingen van KTA-GITO Groenkouter interessant om bij te leren over de gewoontes i.v.m. zorg in Turkije, ook het OCMW Gent wil de komende jaren inzetten op het aanpassen van het zorgaanbod aan mensen met een migratieachtergrond. Het is bovendien de bedoeling om daar de nodige contacten te leggen om eventueel de mensen van daar ook hier te ontvangen. Woonzorgcentrum De Liberteyt startte een paar maanden geleden het project ‘Mixed Worlds’ op samen met basisschool De Regenboog en Job & Co, een intergenerationeel en multimediaal project. Dit betekent concreet dat ouderen, jongeren en kinderen kennis, ervaringen, diensten en vaardigheden verwerven, delen en uitwisselen, ook via digitale media (blog). De trip naar Turkije past perfect in dit verhaal.

Project andersGenten: Emirdag – Istanbul

Maandag 12 mei 2014

Na een korte nachtrust werden we om 9 uur ontvangen bij de burgemeester van Emirdag.

Er werd vooral gesproken over een nieuw project i.v.m. de thuiszorg en zijn visie hierover.

Om 10 uur hadden we een afspraak met de directeur van het woon- en zorgcentrum.

Hier kregen we antwoorden op onze vragen:

–          Er is plaats voor 60 (vooral) alleenstaande bewoners, boven de 60 jaar, waarvan de familie in het buitenland woont.

–          Het is geopend sinds 2008, toen waren er weinig of geen bewoners. Momenteel zijn er teveel aanvragen.

–          Er werken verpleegkundige, verzorgende, logistieke medewerkers, bewakers, onderhouds- en keukenpersoneel.

–          De verzorgende werken 12 uren per dag. De verpleegkundige doen dagdienst en zijn in het weekend van permanentie.

–          De bewakers zorgen er vooral voor dat de bewoners op het domein blijven.

–          Het mannelijk personeel verzorgen de mannen en het vrouwelijk personeel de vrouwen.

–          Maandelijks betalen de bewoners ongeveer 150 euro, anderen worden gesteund door de overheid.

–          Alle maaltijden worden in een gemeenschappelijke ruimte opgediend.

–          Mits er geen ergotherapeuten en/of animatoren werken, worden er geen activiteiten georganiseerd.

–          Er wordt veel aandacht besteed aan gebedsmomenten, er is een iman aanwezig, die verbonden is aan het woon- en zorgcentrum.

–          Het viel ons op dat alles in een huiselijke sfeer verloopt  en dat op het ritme van de bewoners.

De leerlingen bedeelden en ruimden de maaltijden af. De afwas was ook voor onze rekening.

Na onze rustpauze zijn de vrouwelijke bewoners verwent met een handmassage en een dansoptreden van onze leerlingen.

Op  het einde van de dag werden we verwend met een lekkere maaltijd, klaargemaakt door de oma van Döne.

Dinsdag  13 mei 2014

Om 9.30 uur werden we verwacht in de kleuterschool van Emirdag. De kleuters starten vanaf 3 t.e.m. 7 jaar.  Ze kunnen er terecht van 8.30 tot 18.00 uur. De werking loopt parallel met die van ons.

Daarna bezochten we de secundaire school  in de richting verpleging op technisch niveau. We hebben een deel van een les gevolgd.

Na deze leuke momenten bezochten we de plaatselijke markt en Eskisehir waar de leerlingen al de winkels leeg gekocht hebben.

Woensdag 14 mei 2014

Een bezoek aan de plaatselijke hamman mocht niet ontbreken, met als resultaat een zacht gescrubde  huid en zacht geklopte spieren.

In het kader van de thuiszorg waren we welkom bij een gezin.  De mevrouw is 87 jaar en heeft de ziekte van Alzheimer. De verzorgende woont in en wordt betaald door de kinderen.  Ze verzorgt ook de man, geburen steken ook een handje toe en komen dikwijls op bezoek.

S’ Avonds werden we verwacht bij de gouverneur en de burgemeester  voor een  reflectie van de afgelopen dagen. Er werden groepsfoto’s gemaakt en we kregen een mooi aandenken uit handen van de burgemeester.

Donderdag 15 mei 2014

Na een  8uur durende busrit met als bestemming Istanbul dronken Marleen en Farida hun eerste glas wijn.

Vrijdag 16 mei 2014

We bezochten de Blauwe Moskee, de kruidenmarkt, e.a. bezienswaardigheden.

Vanavond gezamenlijk gaan eten en vroeg in bed om zaterdag naar het thuisland terug te keren met valiezen gevuld met leuke herinneringen.