Daktimmeren met 6 hout

De opleiding ging over dakconstructies en hoe zelfstandig plaatsen en berekenen van gelijk welke dakvorm. Deze opleiding nam drie dagen in beslag en werd gevarieerd van theorie naar praktijk.

Dag 1: Was de rondleiding en een beetje uitleg van de verschillende dakvormen tot het vervaardigen van enkele verschillende spantvormen. Dit ging gepaard met het berekenen en toepassen van enkele handmachines(zoals cirkelzaagmachine, accuschroefmachine) en het gebruik van mallen.

Dag 2: Het samenstellen van de spanten tot een zadeldak en bespreking van de volgende opdracht, namelijk het vervaardigen van een schilddak met specifiek zijn  4 noordbomen.

Ook het bereken en de theorie daarover werden besproken. Men werd verdeeld in twee groepen en elke groep kreeg de opdracht om uit te rekenen hoeveel de spantvorm (helling) en het aantal spanten erin zouden komen. Vervolgens mocht men de spanten en een ringbalk op de grond maken met afmetingen van 320 X 240 cm. In de namiddag was het dan tijd om het berekenen van de noordbalken (helling en schuinte) en deze ook te maken.

Dag 3: Het monteren van de noordbalken, nok en spanten tot 1 geheel. Vervolgens mochten de leerlingen elk hun werk gaan beoordelen en vervolgens nog een kader rond hun spanten maken die dient voor de dakgoot. Nadien werd er besproken hoe men tewerk gaat voor het plaatsen van een Velux -raam of een dakraam. Na de theorie mocht men opnieuw de opdracht in de praktijk uitvoeren op hun vervaardigd dak. In de namiddag was dan de tijd aangekomen om alles af te breken en netjes de werkplaats te kuisen zoals we deze gekregen hadden drie dagen voordien. Na een vlotte nabespreking over alle themapunten van daktimmeren werd er een vriendelijke bedanking gegeven aan de mentor voor zijn geduld (en zelfopoffering) en mooie uitleg over dit thema van de houtnijverheid.

Besluit: Het was een zeer leerrijke opleiding die een meerwaarde heeft aan het vormen van geschoolde leerlingen. Iets wat bijna alle leerplandoelstellingen benadert!