Babbelbox

Met “De Babbelbox” willen we voor  de leerlingen een plaats creëren waar ze tot rust kunnen komen en die tevens kan gebruik worden als gespreksruimte voor de cel leerlingenbegeleiding. Omdat we op onze vestigingsplaats in de Jef Crickstraat hieraan een tekort hebben willen we er zelf een maken: “De Babbelbox”. Daar de leerlingen deze ruimte zelf zullen creëren zijn we ervan overtuigd dat het gevoel van zelfwaarde en zelfrespect bij de leerlingen zal verhogen.  Het project is ook klas-, studierichting- en graadsdoorbrekend waardoor leerlingen respect krijgen voor de kennis en vaardigheden van leerlingen uit andere studierichtingen.