Werken rond talenten

Mijn studiekeuze – 1ste en 2de jaar
Onderwijs Loopbaan Begeleiding (OLB)

Visie: We begeleiden onze leerlingen en ouders stap voor stap bij het maken van bewuste keuzes.
Het accent ligt op het ontwikkelen van talenten, niet op het behalen van procenten.

1A – 1TOP klas (= Talent Ontwikkeling Project)

Kwartaal 1
(september tot herfstvakantie)
Kwartaal  2
(herfstvakantie tot kerstvakantie)
Kwartaal 3
(kerstvakantie tot paasvakantie)
Kwartaal 4
(paasvakantie tot einde schooljaar)
– Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle – Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle – Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle – lessenreeks over leren kiezen
– lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, bezoek aan JC …)
– Talenten en interesses ontwikkelen in samenwerking met Atheneum Gentbrugge en Tuinbouwschool Melle
– ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september) – oudercontact: reflectie op gemaakte keuze in het 1de jaar en vooruitblik op de lessen over studiekeuze voor de leerlingen – oudercontact: verslag over de afgelopen lessenreeks: waar liggen de talenten en interesses van de leerling. Wat is een voorlopige keuze naar het 2de jaar? – oudercontact: studiekeuze voor 2de jaar bevestigen

1B – 1TOP klas (= Talent Ontwikkeling Project)

Kwartaal 1
(september tot herfstvakantie)
Kwartaal  2
(herfstvakantie tot kerstvakantie)
Kwartaal 3
(kerstvakantie tot paasvakantie)
Kwartaal 4
(paasvakantie tot einde schooljaar)
– Start werken rond talenten

– lessenreeks rond talenten en beroepen

– lessenreeks over leren kiezen
– lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, bezoek aan JC …)
– lessenreeks over domeinen in het secundair  
– ouders: uitleggen wat de leerlingen gaan doen over talentverkenning en studiekeuze dit schooljaar (infomarkt september) – oudercontact: uitleggen wat de leerlingen leerden over talenten + talenten van ouders verzamelen (voorbereiden van ouders in de klas) – ouders: ouders in de klas over de eigen talenten
– oudercontact: bespreken structuur secundair onderwijs en het belang van leren kiezen volgens talenten
– oudercontact: talentenverslag van het eigen kind wordt besproken, wat doet het kind volgend schooljaar?

2A  + 2B (2TOP! klas)

Kwartaal 1
(september tot herfstvakantie)
Kwartaal  2
(herfstvakantie tot kerstvakantie)
Kwartaal 3
(kerstvakantie tot paasvakantie)
Kwartaal 4
(paasvakantie tot einde schooljaar)
– werken rond talenten
– einde kwartaal: reflectie (klastitularis en leerling) op de gemaakte keuze in het 2de jaar
– spreekoefening over gewenst beroep   – bezoek aan Het Beroepenhuis – lessenreeks over structuur secundair onderwijs (I-like test, getuigenissen leerlingen 3de graad, …) – lessenreeks over keuzes maken
– bespreken (klastitularis en leerling) van de keuze naar het 3de jaar
  – oudercontact: reflectie op gemaakte keuze in het 2de jaar en vooruitblik op de lessen over studiekeuze voor de leerlingen – oudercontact: verslag over de afgelopen lessenreeks: waar liggen de talenten en interesses van de leerling. Wat is een voorlopige keuze naar het 3de jaar? – oudercontact: studiekeuze voor 3de jaar bevestigen

“De school werkt samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Het Beroepenhuis vzw om het OLB-beleid steeds te optimaliseren.”