2 de jaar A

Handel

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Het tweede leerjaar dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een onderwijsvorm en een studierichting kiezen.
Deze richting wil je kennis laten maken met de verschillende domeinen in dit studiegebied, zodat je een verantwoorde keuze kunt maken in de tweede graad

De basisoptie Handel omvat vier  uur handel en één uur toegepaste informatica (dactylografie). In de lessen handel leer je een reeks begrippen i.v.m. het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak (ontstaan en functie van de handelswereld, kopen en verkopen, werken in een kantooromgeving, …)
In de lessen dactylografie leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.

Wie kan starten in deze studierichting?

Na het eerste leerjaar kun je opnieuw vrij kiezen tussen de basisopties in het tweede leerjaar. Starten in de basisoptie Handel kan wettelijk vanuit ieder keuzepakket in het eerste leerjaar A.

Wat na deze studierichting?

Als je in de tweede graad verder deze richting wilt volgen in het TSO moet je kiezen voor Handel. Kies je voor het BSO dan kies je voor de studierichting Kantoor.

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Plastische Opvoeding 1
Techniek 2
Nederlands 5
Wiskunde 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Handel/Toegepaste informatica/Dactylo 4
Modules 2
TOTAAL 32

Mechanica- Elektriciteit

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Het tweede leerjaar dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een onderwijsvorm en een studierichting kiezen.
Deze richting wil je kennis laten maken met de verschillende domeinen in dit studiegebied, zodat je een verantwoorde keuze kunt maken in de tweede graad

De basisoptie Handel omvat vier  uur handel en één uur toegepaste informatica (dactylografie). In de lessen handel leer je een reeks begrippen i.v.m. het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak (ontstaan en functie van de handelswereld, kopen en verkopen, werken in een kantooromgeving, …)
In de lessen dactylografie leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.

Wie kan starten in deze studierichting?

Na het eerste leerjaar kun je opnieuw vrij kiezen tussen de basisopties in het tweede leerjaar. Starten in de basisoptie Handel kan wettelijk vanuit ieder keuzepakket in het eerste leerjaar A.

Wat na deze studierichting?

Als je in de tweede graad verder deze richting wilt volgen in het TSO moet je kiezen voor Handel. Kies je voor het BSO dan kies je voor de studierichting Kantoor.

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Plastische Opvoeding 1
Techniek 2
Nederlands 5
Wiskunde 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Elektriciteit 1
Praktische oefeningen elektriciteit 2
Mechanica 2
Praktische oefeningen mechanica 3
TOTAAL 34

Moderne Wetenschappen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Het tweede leerjaar dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een onderwijsvorm en een studierichting kiezen.
Deze richting wil je kennis laten maken met de verschillende domeinen in dit studiegebied, zodat je een verantwoorde keuze kunt maken in de tweede graad

In moderne wetenschappen heb je zowel wetenschappelijk werk (twee uur) als economie.

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelf uitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo.

In economie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod: het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen? wat doet het gezin met dat inkomen? ..); de bedrij-ven ( welke soorten van bedrijven bestaan er? hoe zit zo’n bedrijf in mekaar? ..); de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar? wat doet de overheid? ..); het buitenland (in- en uitvoer?Europa?..)

Wie kan starten in deze studierichting?
Na het eerste leerjaar kun je opnieuw vrij kiezen tussen de basisopties in het tweede leerjaar. Starten in de basisoptie Moderne Wetenschappen kan vanuit ieder keuzepakket in het eerste leerjaar A.

Wat na deze studierichting?

Als je wil kiezen  in de tweede graad voor een studierichting van het KTA-GITO Groenkouter dan kies je voor een opleiding in het TSO-onderwijs: Handel of Elektromechanica.

Vakken Jaar
Godsdienst/NC Zedenleer 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Plastische Opvoeding 1
Techniek 2
Nederlands 5
Wiskunde 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Socio-economische initiatie/economie 2
Wetenschappelijk werk 2
Modules 2
TOTAAL 32