CLB

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie. Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten. Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

 • Het leren en studeren:
  – leer en ontwikkelingsproblemen
  – studiemotivatie
 • De onderwijsloopbaan: 
  – opvolgen van de leerplicht
  – studiekeuze begeleiding
 • Het psychisch & sociaal functioneren:
  – gedragsmoeilijkheden
  – welbevinden thuis en op school
 • De preventieve gezondheidszorg:
  – opvolging van groei en ontwikkeling
  – gratis inentingen
  – advies bij besmettelijke ziekten

 

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een  arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op: https://www.clbgent.be/