Categorie: Schoolactiviteiten 2020-2021

Breaking: Tectura wint de titel ‘Meest innovatieve school van Vlaanderen 2021’!

Breaking: Tectura wint de titel ‘Meest innovatieve school van Vlaanderen 2021’!

In opdracht van het bedrijf Renotec werkten onze vier Tecturascholen de voorbije maanden aan het innovatievraagstuk: hoe kunnen we de luchtkwaliteit in onze gebouwen verbeteren? Op 1 mei hielden onze leerlingen een ongelooflijk straffe pitch over hun resultaten en de ontwikkelde prototypes voor een prominente jury met Lieven Scheire, Anthony Liekens, Hetty Helsmoortel en de CEO van Accent Anouk Lagae. Zaterdag 22 mei kwam dan eindelijk de verlossing: op het Techniekfestival riep Accent Tectura uit als ultieme winnaar van de Innovatiecampuswedstrijd 2021!

Innovatiecampuswedstrijd…een reflectie!

Waarom schreven we ons zich in voor de Innovatiecampus? 

4 technische scholen van GO! scholengroep Gent bundelen vanaf 1 september 2021 de krachten onder de vlag Tectura. We delen immers dezelfde uitdagingen en dromen voor technisch onderwijs. Samen kunnen we een breed, eigentijds aanbod aan studierichtingen aanbieden aan jongeren en hen nog meer aan de slag laten gaan in innovatieve projecten. We delen kennis en vaardigheden over de 4 scholen heen en ook materialen en infrastructuur. Zo stomen we jongeren helemaal klaar om met de juiste mindset (oplossingsgericht, ondernemend, creatief, in team), knowhow en skills verdere studies aan te vatten of een job te vinden. Toen we de oproep van de Innovatiecampus lazen, zagen we dit als het ultieme Tectura-pilootproject. We schreven ons dan ook meteen in!

De Accent Innovatiecampuswedstrijd wil technische beroepen en STEM-profielen in the spotlight plaatsen. Wat is volgens ons de reden dat technische STEM-richtingen minder vaak worden gekozen? 

We zien hierin gelukkig een (licht) positieve evolutie, zeker wanneer je de STEM-richtingen bekijkt in de volledige breedte van het studieaanbod (doorstroom, dubbel, arbeidsmarkt). Twee factoren verdienen continue aandacht:

  • We missen nog wat girlpower in onze STEM-richtingen! Dus komaan ladies, schrijf je in!
  • STEM-richtingen in technisch onderwijs komen tegemoet aan een waaier aan capaciteiten & talenten: van de conceptuele (be)denker tot de concrete doener. Dat technisch onderwijs enkel betekent dat je letterlijk de handen uit de mouwen steekt, is een misvatting. Met Tectura zetten we sterk in op onderzoekend leren en design thinking. Zo hebben we ook de opdracht van Renotec aangepakt: probleemstelling – ontwerpen, oplossingen zoeken – maken, uitvoeren – in gebruik nemen, testen – evalueren. Dat is technisch onderwijs van de toekomst.

Op welke manier is het project interessant gebleken voor onze leerlingen? 

Deelnemen aan het project was een uitgelezen kans om leerlingen te laten proeven van onze nieuwe Tecturakoers. Het was mooi om te zien dat de schooloverstijgende samenwerking ook echt werkt: leerlingen overstegen ook zichzelf. Samenwerking is sowieso een leerrijk proces waarbij leerlingen zowel leren van elkaar op cognitief als sociaal vlak. De insteek van de Innovatiecampus, namelijk een levensecht bedrijfsvraagstuk, daagde onze leerlingen uit en heeft hun capaciteit om via onderzoekend leren complexe problemen aan te pakken, echt versterkt. We zijn heel blij dat we van Accent die kans hebben gekregen en dat we hierin ook extra steun kregen van Provincie Oost-Vlaanderen.

Hoe was het om zo’n project uit te werken in coronatijden? Vonden de leerlingen het fijn om te doen, of was het eerder een extra opgave? 

Projectmatig werken blijft voor onze scholen een belangrijke pijler. Ook in coronatijden blijven we daarop inzetten. Een project uitvoeren binnen de Accent Innovatiecampuswedstrijd met een mogelijke hoofdprijs in het verschiet was natuurlijk een extra motivatie voor onze leerlingen. Je zag hen ook groeien doorheen het project: ook de gretigheid en de goesting om creatieve oplossingen te bedenken én de uiteindelijke fierheid over het resultaat dat ze aan de jury mochten tonen. Natuurlijk was samenwerken in coronatijden (en dan nog over meerdere scholen heen) een extra uitdaging, maar een waar onze jongeren dankzij digitale platformen snel hun weg in vonden. Binnen onze Tecturascholen krijgen leerlingen een heel stevige basis mee wat betreft kwaliteitszorg en veiligheid, toch wel belangrijk in technisch onderwijs. We zetten bv. in op kwaliteitsstandaarden als VCA-attestering. Coronaveilig werken aan projecten ging voor onze leerlingen dan ook heel vlot.

Hoe hebben we de ondersteuning van Henk Rijckaert en Fluxlab ervaren?

We zijn zo blij met de boodschap en steun van Henk Rijckaert! Hij verkondigt op zijn heel eigen geanimeerde manier waar wij achter de schermen al een tijdje mee bezig zijn: dat STEM-onderwijs draait om het technisch proces van denken, doen en bijsturen, kennis en vaardigheden aanwenden, reflecteren (op zichzelf, de groep en de realisatie) en voortdurend verbeteren. Natuurlijk is het een extra boost dat Henk een BV is, bovendien eentje met een enorm fijne persoonlijkheid en aanstekelijk enthousiasme, die zich om deze missie en onze jongeren echt bekommert. Hij bleek een enorme bron van inspiratie en motivatie voor onze leerlingen.

En dan was er ook Fluxlab: een toffe en zeer competente bende creatieve projectwizards die onze jongeren hebben uitgedaagd in hun denkproces. Ze moedigden hen ook aan om creatieve ideeën af te toetsen tegenover haalbaarheid, commercialiteit, enz.

Wat zijn de verdere plannen in het kader van de Innovatiecampus? 

Nog voor de voorstelling van het project aan de jury waren zowel leerlingen als begeleiders al druk in de weer om hun realisatie aan te passen en te verbeteren. Dat heb je nu eenmaal met een team vol wereldverbeteraars, doorzetters en perfectionisten. De uitdaging rond ventilatie -hot topic in coronatijden- blijft hen motiveren en uitdagen. Wie weet komt er in de toekomst naast een prototype ook een commercieel product uit dit project?

En dan zijn er nog die andere grootse plannen van onze scholen: de Innovatiecampus was de eerste echte samenwerking van het Tectura-netwerk. Dat we met Tectura meteen de hoofdprijs binnengehaald hebben en dus ook de titel van meest innovatieve school van Vlaanderen, heeft ons enorm gesterkt in onze overtuiging dat the spirit en drive van Tectura the way forward is voor onze vier technische scholen. Meer zelfs: vanaf 1 september zullen alle 4 scholen ‘Tectura’ ook officieel en met veel trots opnemen in hun naam: Tectura Gent-centrum, Tectura Merelbeke, Tectura Groenkouter en Tectura Tuinbouwschool Melle. Zo zie je maar dat deelnemen aan de Accent Innovatiecampuswedstrijd grote gevolgen kan hebben. Een waarschuwing voor de kandidaten van volgend jaar!

Zouden we volgend jaar opnieuw enthousiast deelnemen aan de Innovatiecampuswedstrijd?

Zonder enige twijfel: JA!

Worden vier technische scholen van GO! scholengroep Gent samen de meest innovatieve school van Vlaanderen?

Worden vier technische scholen van GO! scholengroep Gent samen de meest innovatieve school van Vlaanderen?

The game is on: 10 Vlaamse secundaire scholen strijden om de titel

Enkele maanden geleden schreven vier technische scholen van GO! scholengroep Gent, KTA MoBi, KTA Gito Groenkouter, Tuinbouwschool Melle en Atheneum Merelbeke zich samen in voor de Accent Innovatiecampuswedstrijd. Met dit initiatief gaat het bedrijf Accent op zoek naar de meest innovatieve school van Vlaanderen. Waarom ze dat doen? Omdat ze aan Vlaanderen willen bewijzen hoe boeiend en innovatief technische beroepen kunnen zijn. Maar dat wisten wij natuurlijk al!

Na een eerste selectieronde legde niemand minder dan comedian/maker Henk Rijckaert in opdracht van Accent aan de overblijvende secundaire scholen een uitdagend innovatievraagstuk voor. Elke school ging met een team van maximum 20  leerlingen  op  zoek  naar een oplossing  voor  een  probleem  waar  grote,  Belgische  bedrijven  vandaag  mee  geconfronteerd worden. Op 1 mei werden de projecten voorgesteld voor een jury. Op het Techniekfestival op 22 mei onthult Accent de winnaar.

Ons innovatievraagstuk

Voor het Gentse consortium, dat we voor de gelegenheid Tectura doopten, werd dat een vraag van Renotec, een bedrijf gespecialiseerd in de renovatie en restauratie van gebouwen, monumenten en kunstwerken: op welke manier kunnen we de luchtkwaliteit in onze gebouwen in de gaten houden én verbeteren? Hoe onze leerlingen dit vraagstuk hebben aangepakt, laten we hen graag zelf vertellen! Maar eerst licht Ine Van Renterghem, adjunct- directeur van KTA Gito Groenkouter toe waarom de scholen de krachten gebundeld hebben.

Onze aanpak

Stap 1: samenwerken

Ine Van Renterghem, adjunct- directeur van KTA Gito Groenkouter: ‘De komst van corona had ons op school al aan het denken gezet, zelfs voor de vraag van Renotec kwam. De leerlingen gingen graag zoveel mogelijk naar school, maar de luchtkwaliteit is een groot probleem, als er veel leerlingen samen zitten. De vier technische scholen hadden apart al diverse initiatieven opgezet ondersteund vanuit verschillende organisaties. Elke school of klas dacht eerst na vanuit de eigen specialiteit: stel dat we zelf onze scholen veilig willen maken met luchtfilters, met welke makkelijk beschikbare materialen en onze eigen kennis kunnen we dit doen? Spontaan ontstond tussen de verschillende scholen en diverse projecten een synergie. We merkten immers dat:

  • we onze specialiteiten complementair konden inzetten
  • bij het zetten van stap 1 door school X, een nieuwe/aanvullende/grotere stap 2 kon gezet worden door school Y

Accent Innovatiecampus heeft ons uitgedaagd om vanuit een bestaand idee grotere, nieuwere stappen te zetten en de uitdaging aan te gaan! Het Tectura-consortium werd geboren!’

Stap 2: onderbouwen met theorie

Ebrahim (6 industriële wetenschappen): ‘We benaderden de problematiek van luchtkwaliteit als een onderzoeksproject:

Eerst verdiepten we ons in de materie. We wilden immers echt goed weten waarover we spraken, alvorens over te gaan tot actie. Via workshops, gastsprekers, literatuurstudie, lessen, … verbreedden we onze expertise en hadden we een voldoende sterke theoretische basis om verder te gaan met het project.’

Stap 3: meten is weten

Ebrahim (6 industriële wetenschappen): ‘Theorie is één ding, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens vanuit de praktijk zijn ook belangrijk om een goed beeld te krijgen van de problematiek. We zochten binnen het project naar manieren om nog beter te meten en om de metingen te visualiseren. Bij KTA MoBi ontwikkelden we samen met KTA Gito Groenkouter een eigen, hackbare, open source meter. De voordelen van een zelfgemaakt toestel zijn de mogelijkheid tot maatwerk (bv. eigen keuze type sensoren) en betaalbaarheid. Tuinbouwschool Melle ging aan de slag met de door de scholengroep aangekochte CO2-meters.’

Iben (2STEM): ‘Op Tuinbouwschool Melle voerden we aanvullend een diepgaand onderzoek naar de luchtkwaliteit in klassen. Gedurende 3 weken registreerden we nauwgezet het CO2-gehalte, de luchtvochtigheidsgraad en de  luchttemperatuur​ in acht klaslokalen. We deden maar liefst drie metingen per lesuur. Uit alle metingen bleek dat ventilatie van klaslokalen zeer belangrijk is om gezonde klaslucht te waarborgen en dat gezonde klaslucht het volgende betekent: een laag CO2 gehalte (rond de 500 ppm), een vochtigheidsgraad rond de 60 % en vrij van fijn stof, pollen, vluchtige organische verbindingen, … We stelden ook vast dat verantwoorde ventilatie enkel kan door warmte van de afgevoerde lucht te recupereren en daarmee de verse lucht op te warmen én de buitenlucht te filteren om fijn stof, vluchtige organische verbindingen, pollen,… buiten de klas te houden.’

Stap 4: van meten en weten naar… actie!

Ali (5 mechanisch onderhoud): ‘Je kan weten en meten, maar hoe kunnen we de luchtkwaliteit effectief verbeteren? Ventileren door ramen en deuren open te zetten is de meest gekende methode, maar die heeft toch wel enkele nadelen. Zo is er zeker een impact op het welzijn en comfort van leerlingen en leerkrachten bij tocht en kou, maar ook op het milieu wanneer je ventileert en verwarmt tegelijkertijd. Dat leidt tot een gigantische energiefactuur én ecologische voetafdruk. We gingen als Tectura-consortium op zoek naar een andere, duurzame aanpak.’

Ali (5 mechanisch onderhoud): ‘Op Tectura Groenkouter ontworpen we -eerder kleinschalige- prototypes met 2 uitdagingen (upcycling/DIY) en 2 opgelegde elementen (filter/stofzuiger). Op enkele dagen tijden bouwde onze klas een slim prototype. We hebben de kracht van de stofzuiger gecombineerd met ventilatoren van de computer, die veel zachter klinken. Dat is beter voor het comfort.’

Ivo (5 wetenschappen-wiskunde): ‘Vanuit de bevindingen van Groenkouter en verschillende bronnen dachten we bij Atheneum Merelbeke na over mogelijkheden om de prototypes op te schalen naar het gebruik in schoolgebouwen. Zelfs het prestigieuze Max Planck-instituut kwam een (online) workshop geven, wat heel tof was. Het resultaat: een buis boven de klassen die ‘vervuilde’ lucht naar buiten vervoert en een bijbehorend systeem dat verse lucht binnenbrengt. We zullen dat systeem volgend jaar waarschijnlijk nog verfijnen.’

Iben (2STEM): ‘Bij Tuinbouwschool Melle vonden we de technische oplossingen die de andere scholen hadden uitgewerkt heel knap. Toch wilden we ook vanuit onze school nog een extra bijzondere insteek leveren: zo onderzochten we de mogelijkheden van de graslelie om de lucht te zuiveren. We kweken die op onze school en hebben die massaal aangebracht in klaslokalen. De plant bleek inderdaad goed in het opvangen van vluchtige organische stoffen.‘

Stap 5: what’s next?

Ine Van Renterghem: ‘Of we nu de titel in de wacht slepen of niet, we mogen als Tectura-consortium echt trots zijn op wat we hebben bereikt: er werd samengewerkt, uitgewisseld, aangevuld én resultaat geboekt! Mede dankzij het workshoptraject dat Accent ons aanbood samen met Fluxlab vzw. Maar dit betekent niet het einde: we willen in de toekomst onze concepten en prototypes nog verder verbeteren en nog meer op zoek gaan naar synergieën. Uiteindelijk willen we een resultaat dat kan geïmplementeerd worden in onze volledige scholengroep ​ en wie weet misschien zelfs gecommercialiseerd kan worden?​’

De jury

Op 1 mei stelden vier leerlingen van het Tectura-consortium in De Centrale in Gent samen met de 9 andere laureaten hun project voor aan een prominente jury met klinkende namen als Lieven Scheire, Hetty Helsmoortel, Anthony Liekens en Anouk Lagae. Henk Rijckaert nam de rol op van gastheer en steunpilaar voor de leerlingen. Er was ook een professioneel videobedrijf aanwezig om alles in beeld te brengen.

Onze leerlingen hebben een schitterende prestatie neergezet en hadden zelfs weinig tot geen last van zenuwen. In tegenstelling tot hun begeleiders die vanuit de theaterzaal (= wachtzaal) enkel konden toekijken en supporteren. De vier woordvoerders kenden het project door en door, ze wisten heel goed waarover ze spraken én geloofden in hun eigen werk. De begeleiders stonden versteld van hun enthousiasme en hun professionaliteit. We zijn dan ook allemaal heel trots en duimen mee voor een mooi resultaat.

En de winnaar is…?

Slepen we uiteindelijk de hoofdprijs in de wacht? Daarvoor moeten we nog even wachten op de onthulling op het Techniekfestival op 22 mei. In ieder geval keerden onze leerkrachten en leerlingen tevreden en voldaan terug naar huis: deze ervaring neemt niemand hen nog af! We kregen bovendien de smaak te pakken: in de toekomst zullen de technische scholen nog vaker de krachten bundelen!

De pers

https://www.hln.be/gent/vier-gentse-go-scholen-samen-genomineerd-voor-accent-innovatiecampus-met-een-stofzuiger-en-een-computer-een-ventilatiesysteem-gemaakt~ad247943/

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

Eind vorig schooljaar vielen we in de prijzen met ons deelname aan de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Met ‘Brede eerste graad: STEM af op jouw toekomst!’ werden we de 2de laureaat.Dankzij de samenwerking met 2 scholen van onze scholengroep, GO! Atheneum Gentbrugge en GO! Tuinbouwschool Melle, kunnen leerlingen in de 1ste graad proeven van een brede waaier aan studiedomeinen via keuzemodules. Leerlingen kunnen op die manier hun interesses ontdekken en leren zelf in te schatten waar hun belangstelling en talenten liggen. Elke school biedt een aantal modules aan in functie van de specifieke expertise die daar voorhanden is.Op woensdag 7 oktober mochten we de prijs in ontvangst nemen -volgens de vastgestelde gezondheidsvoorschriften- op het Koninklijk Paleis.Bedankt aan iedereen die deze prijs mogelijk maakte!