12
jun
2019

Kiyo project

by admin | no comments | Schoolactiviteiten 2018-2019

Van 25/04 tot en met 24/05

4 verzorging/module communicatie

Wat hield het project bij ons op school in?

Kiyo biedt ondersteuning aan scholen en jongeren die zelf sociale projecten willen opzetten. Door de ontwikkeling van een website en app willen ze jongeren een houvast en een leidraad bieden zodat ze zelf, zonder de ondersteuning van Kiyo, projecten kunnen uitwerken.

Aangezien Kiyo een organisatie voor jongeren is, wou men deze tools mee laten ontwikkelen door jongeren. Dit gebeurde stapsgewijs, waarbij de ll eerst op zoek moesten naar zichzelf: hun talenten, kenmerkende eigenschappen, hoe ze zichzelf zien en welke websites zij verkiezen.

In een tweede fase moest er nagedacht worden over hoe een goede website er moet uizien en wat die allemaal moet bevatten.

Nog later kwam ook webdesigner Filip mee aan boord en werd er heel praktisch gewerkt rond de vorm van de site/app.

Op 24 mei werd de eerste aanzet van de website aan de leerlingen getoond en mochten ze feedback geven over de eerste resultaten.

Begin volgend schooljaar volgt er nog een afsluitend moment waarbij de website – ontworpen voor en door jongeren- volledig zal worden voorgesteld.

Tijdens elke sessie werd gebruik gemaakt van actieve en participerende werkvormen. De meeste ll. vonden dit soms lastig, maar ik zag een aantal van de leerlingen echt openbloeien en duidelijk verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leerproces.